8 november 2022

"Mijn eerste jaar bij Vanberkel Professionals.''

"Op 1 oktober 2021 maakte ik de switch van PwC Audit naar Vanberkel Professionals. Terugkijkend op afgelopen jaar ben ik erg blij met deze overstap.

Sinds mijn start bij Vanberkel Professionals heb ik namens Wonen een aantal mooie opdrachten uitgevoerd.
Bij mijn opdracht bij Woonstad Rotterdam als Senior Financial Controller was ik verantwoordelijk voor de kwartaalrapportage, het opstellen van de jaarrekening en de communicatie met de accountant. Door mijn ervaring binnen de audit bij twee van de vier Big Four-kantoren was dit een mooie aanvulling voor de opdrachtgever.

Naast mijn primaire opdracht bij Woonstad Rotterdam was ik samen met nog een aantal collega’s ook druk in de weer met een aanbestedingsvraagstuk bij een woningcorporatie. De Europese Commissie heeft enige tijd geleden gecommuniceerd dat woningcorporaties volgens het standpunt van de Europese Commissie voldoen aan de criteria voor een aanbestedende instelling. Dit zou betekenen dat woningcorporaties moeten gaan voldoen aan de aanbestedingswet.

Momenteel voer ik samen met een collega de rol van Concerncontroller uit bij een middelgrote woningcorporatie in de regio Rotterdam. Deze functie sluit perfect aan bij mijn vooropleiding én de opleiding tot registercontroller die ik momenteel volg. Van dergelijke vraagstukken krijg ik namelijk echt een flinke dosis energie. Bij de start van de opdracht was ik aangenaam verrast door de enorme gastvrijheid van (en bij) de opdrachtgever. Door de dag heen kwamen geregeld collega’s binnengelopen om zich voor te stellen, ook medewerkers van totaal andere disciplines.

Eén van de aandachtsgebieden waar we ons de komende periode op focussen zijn procesanalyses i.c.m. risicoanalyses op diverse processen. Voorbeelden hiervan zijn het ‘verkoopproces’ en ‘toewijzingen’. Een woningcorporatie loopt bij deze processen specifieke risico’s, deze brengen wij in kaart. Vervolgens proberen we deze te ondervangen in het proces. Inmiddels hebben we de eerste procesanalyses afgerond. Leuk om te zien dat verschillende adviezen al tijdens de interviews werden opgepakt door de verantwoordelijke afdeling. Het mooie van deze opdracht is dan ook dat we de toegevoegde waarde van ons werk per direct zien én dat de afdeling aangeeft dat ze nieuwe inzichten hebben gekregen door onze analyse. De komende maanden gaan we nog meer processen analyseren en voorzien van adviezen. Ook gaat de interimcontrole van de accountant, waarbij wij ondersteuning bieden, binnenkort van start.

Naast mijn huidige opdracht ben ik inmiddels gestart met een WALS-training. Hierdoor word ik nog breder inzetbaar en kan ik ook van toegevoegde waarde zijn voor woningcorporaties die o.a. ondersteuning nodig hebben bij het begrotingsproces. Met betrekking tot dit onderdeel heeft Vanberkel Professionals erg veel expertise in huis. Ik kijk dan ook bijzonder uit naar de ingewikkelde casussen die ik hierbij voorgeschoteld ga krijgen.

Momenteel heb ik nog wat tijd beschikbaar. Dus mocht uw corporatie ondersteuning kunnen gebruiken op het gebied van concerncontrol, financiën of internal audit, neem dan gerust contact op met Jurgen Fransen, onze Business Manager Woningcorporaties, via j.fransen@vbprofs.nl of 06 10 24 18 66.”


#VbProfs #woningcorporaties #wonen #WALS #Concerncontroller #concerncontrol #financiën #internalaudit #samenwerkenaanambities

Vond u dit interessant?

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief.

Schrijf u nu in
Deel via