6 april 2023

Een blog van Marjolein Blokpoel, consultant bij Vanberkel Professionals

“De menselijke maat komt weer in het middelpunt van de aandacht te staan.”

“In eerste instantie dachten we na de COVID-19 periode, waarin het thuiswerken centraal stond, dat nu het tijdperk zou aanbreken dat iedereen op de werkvloer zou terugkeren. Ook hadden we verwacht dat -vanwege alle gebeurtenissen- men meer oog voor elkaar zou hebben. Helaas werden we al snel uit onze positieve stemming getrokken door de invasie in Oekraïne, de daaropvolgende energiecrisis en de stijgende prijzen. Opnieuw is het van belang om te kijken in hoeverre we compassie hebben en we hierdoor de menselijke maat niet uit het oog verliezen.

Iedereen realiseert zich dat de toeslagenaffaire een dieptepunt en keerpunt zijn geweest binnen de overheid. De burger staat niet langer centraal maar de bureaucratie en de regels hebben de overhand genomen. Tijd om nog beter te beseffen dat de burgers kwetsbaar kunnen zijn. En dan te bedenken dat de burger dé doelgroep is voor overheidsinstanties. Dus wat is er dan nodig om de burger weer centraal te krijgen in het handelingsperspectief? Op welke factoren moeten we ons dan focussen (met het oog op duurzaamheid en kwaliteit) en hoe is de menselijke maat in te passen in de huidige wetten en regels? Want de overheid laat dit beperkt toe.

De gedachtegang om minder vanuit de budgetten / begrotingen te denken en meer vanuit empathie te handelen is makkelijker gezegd dan gedaan. Want waar begin je? Van belang is dat niet alleen de rechtmatigheid van de diverse beleidsregels telt, maar dat ook de rechtvaardigheid in ogenschouw genomen dient te worden. Het moet voor burgers zowel rechtvaardig voelen alsmede rechtvaardig zijn, wanneer zij met de overheid in aanraking komen. Complicerende factor is dat er niet naar de overheid gekeken kan worden als één uniforme instantie. Zo ook is er niet één burger. Zowel tussen de overheidsinstanties als tussen de diverse burgers bestaan verschillen. Om die reden is het een hele uitdaging om dit passend te verwerken binnen het beleid.

Misschien moeten wij dicht bij huis beginnen. Als je binnen je organisatie niet in staat bent om rekening te houden met je medewerkers, en bijvoorbeeld alleen financiële sturing van belang vindt, is de omslag in het denken naar het burgerperspectief niet goed denkbaar. Vanuit Vanberkel Professionals hebben wij disciplines die vooral vanuit het waarderend perspectief een verandering teweegbrengen. Met adviesonderzoeken die ook de menselijke maat meenemen in een organisatorisch of financieel vraagstuk. Zo hebben wij bijvoorbeeld bij een onderzoek naar de financiële toekomstbestendigheid van een ambulante onderwijsdienst, ook gekeken naar de mate waarin rekening werd gehouden met de behoeften van de eigen medewerkers. Vanuit ons onderzoek hebben wij beide kanten van het verhaal en van de betrokkenen kunnen belichten. Op deze wijze hebben wij ook ruimte gegeven aan het uitleggen van “ieders werkelijkheid”. Op deze manier konden mensen ook weer met elkaar aan tafel om verdere stappen te maken. Dát zat de organisatie met name in de weg. Vanuit dat perspectief is het ook gemakkelijker te kijken naar wat er nodig is voor jouw afnemers (de burger in enige vorm) om aan een bestendige toekomst te werken. 
Samen ambities waarmaken, dus met elkaar en voor elkaar.”

Meer informatie over onze adviesdiensten?
Bezoek onze website https://www.vbprofs.nl/dienstverlening/consulting of neem contact op met Sebastiaan de Ruiter, directeur via mail s.deruiter@vbprofs.nl of telefonisch +31 (0)6 12 23 00 59.

Vond u dit interessant?

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief.

Schrijf u nu in
Deel via