13 april 2023

"Zou het niet mooi zijn als jij elke dag kunt doen waar jij écht goed in bent?"

In aanloop naar ons seminar Perspectief in Public Finance ‘Samenwerken aan talenten’ neemt Ron Wolsleger je mee in zijn blog over competenties en de maakbaarheid van mensen. Lees gauw verder.

Zou het niet mooi zijn als jij elke dag kunt doen waar jij écht goed in bent? 
“Herken je dat? Dat het voelt alsof je in een flow zit als je jouw werk doet en alles vanzelf lijkt te gaan. Grote kans dat je werkt vanuit jouw talenten. Een talent is het vermogen om iets heel goed te kunnen. Meestal is het aangeboren of later door persoonlijke interesses (verder) ontwikkeld. Talentontwikkeling is een ‘hot’ item en het heeft invloed op de prestaties en welbevinden van individuen én organisaties. Naar talenten kijken stelt ons in staat om individuen in hun kracht te zetten, teamsamenstelling te optimaliseren met een leidinggevende die passen bij de behoeften van de teamleden. Zo zetten we mensen in hun kracht en maken we organisaties efficiënter en succesvoller.  

Liever talentvol, dan gekneed door mijn manager
Ontwikkel medewerkers op wat er al is en niet wat je graag als manager wilt zien. 
Wat is nu het verschil tussen talenten en competenties? In mijn vakgebied onderwijskunde deed  begin jaren negentig het ‘competentie denken’ zijn intrede. Mooie beschrijvingen van vaardigheden die medewerkers van bedrijven en later ook leerlingen binnen het onderwijs zicht gaf op welke eisen er aan hen gesteld werden. Bij competenties* gaat het om wat mensen weten (kennis), kunnen (vaardigheden), wie ze zijn en waar ze zich door laten leiden bij hun doen en laten (attitude).
Maar het liep uit de hand. Na verloop van tijd verschenen er competenties waarvan de ontwikkelbaarheid maar de vraag was. 

*Voorbeelden van competenties zijn: aanpassingsvermogen, pro activiteit, vakdeskundigheid of klantgericht zijn. 

Competenties die vaardigheden en kennis omschrijven zijn goed bruikbaar. Je weet wat er van je verwacht wordt. Maar niet alle competenties zijn ontwikkelbaar. De competenties die dat wel zijn, ontwikkel je met jouw persoonlijkheidskenmerken. Deze persoonlijkheidskenmerken of talenten zoals ze bij de Clifton Strengths Finder worden genoemd, zitten dieper in ons verscholen. De talenten hebben zich bij sommige van ons in stilte onbewust gerijpt. Het zijn geen kenmerken die je op school leert maar wat je opdoet tijdens je leven en door veel positieve reinformcement inslijt als patronen. Deze talenten zijn heel waardevol en we onderscheiden ons daarmee van anderen. Dat onderscheiden doen we doordat we verschillende aanvliegroutes gebruiken bij een opgave waar we voor staan.

De Gallup organisatie heeft met zijn Clifton Strengths Finder een manier gevonden om woorden te geven aan onbewuste krachtige patronen bij mensen. Deze patronen bewustmaken en taal geven (name-it) en erkennen (claim-it) geeft ruimte om het onderliggende talent te gaan of verder te ontwikkelen is hun visie op leren en ontwikkelen (aim-it). 

Nu gaat het niet meer over maakbaarheid maar over herkennen en erkennen van wat er al is. Ervaring leert dat het ontwikkelen van je talenten een veel beter effect geeft bij het leren omdat je erkent wat er is, in plaats van te willen ontwikkelen wat niet echt een talent van je is. Bijkomende effecten zijn -bij medewerkers die vanuit hun talenten werken- dat ze gelukkiger en productiever zijn.  
Bouwen aan een gelukkig en talentvol team. Op 8 juni vertel ik u graag over het hoe en wat.“

Enthousiast geworden over het onderwerp en wil je deelnemen aan het seminar?
Jij kunt Ron Wolsleger zien schitteren tijdens ons seminar Perspectief in Public Finance 2023!

Bijwonen van het seminar Perspectief in Public Finance – 8 juni 2023
Het thema van het congres is samenwerken aan talenten! Verrijk je gereedschapskist met talentmanagement voor meer langetermijnwaardecreatie op samenleving-, team- en organisatieniveau! Vanberkel Professionals, NBA Opleidingen, Academie Publieke Sector en het Zijlstra Center (Vrije Universiteit Amsterdam) hebben weer een fantastisch programma samengesteld. Talentgericht werken staat centraal met inspirerende sprekers die je informeren over de laatste trends op dit gebied. Het congres is met name bedoeld voor public auditors en financials waarbij we vooral kijken vanuit het organisatie- en het individuele perspectief. De talenten: People, Planet en Profit zijn de kapstok.

Bijwonen van het seminar
Bekijk de eventpagina event.vbprofs.nl voor het volledige programma. Er is plaats voor 250 deelnemers.
Klik hier voor aanmelden. De netto-opbrengst gaat naar de Nederlands Voedselbanken.

#Lustrumcongres #finance #talent #PerspectiefinPublicFinance #netwerkevent #public 
#publiekesctor #overheid #event #congres #publiccontrol #VoedselbankenNederland
#overheid #financials #professional #DeLandgoederij #Bunnik

Vond u dit interessant?

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief.

Schrijf u nu in
Deel via