5 juli 2023

Interview met Fatima Polat, Interim Professional Vanberkel Professionals

“Ik heb gemerkt dat durven doen, wat mij raakt, 100% gaan voor waar ik in geloof, omarmen van tegenslagen en verrassingen en lef hebben van gebaande paden te treden, met mijn intuïtie als kompas, mij een groter gevoel van voldoening geeft.”

Naam: Fatima Polat
Leeftijd: 42 jaar
Huidige functie en project: Programmabeheersing Agenda Natuurinclusief
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit | Rijksoverheid.nl
Home - Agenda natuurinclusief
Samenwerken - Agenda natuurinclusief

Ben jij een ochtend- of een avondmens?
Ik ben een echt ochtendmens. Ik heb een hoger energieniveau in de vroege uren van de dag.

Waarom Vanberkel Professionals?
Vanberkel Professionals biedt ruimte om jezelf te zijn en kijkt naar mij als persoon, wat ik leuk vind, wat mijn drijfveren en talenten zijn en in hoeverre dit past bij de kernwaarden van Vanberkel Professionals. Experimenteren, innoveren, anders denken, leren en werken worden gestimuleerd. De focus ligt niet alleen op het resultaat en hoe je overkomt, maar er is ook aandacht voor het proces, inspanning en groei/ontwikkeling.

Leukste opdrachten zijn:
Sinds november 2022 ben ik betrokken bij het programma Agenda Natuurinclusief. Met Agenda Natuurinclusief zetten we in Nederland de koers uit naar een natuurinclusieve samenleving in 2050. Dat doen we als overheden, bedrijven, maatschappelijke organisaties, verenigingen en burgers samen. In een natuurinclusieve samenleving wordt de natuur gezien als basis van onze gezondheid en economie. Dat betekent dat we in alle delen van de samenleving schade aan de natuur voorkomen én de mogelijkheden van de natuur benutten.

Dat is nodig, want de natuur staat onder druk, terwijl het de basis voor ons bestaan vormt. Bescherming van de natuur in natuurgebieden is onvoldoende. Alleen met integraal en natuurinclusief denken en doen op alle terreinen kan de natuur weer worden versterkt, en kan haar kracht weer worden benut. Dat vraagt natuurbeleid dat zich uitstrekt buiten beschermde natuurgebieden, zoals de stad en het agrarisch gebied, en dat zich ook richt op onze economie en op het beïnvloeden van ons gedrag, zodat aan de voorkant rekening wordt gehouden met de natuur. Het gaat om een transitie, waarbij brede betrokkenheid van belang is en die verbinding vraagt met andere maatschappelijke opgaven. Agenda Natuurinclusief brengt zoveel positieve energie, inspiratie, ontroering, hoop, saamhorigheid en daadkracht, dat je meegenomen wordt in een emotionele reis en meegezogen wordt in de beweging die steeds sneller gaat. 

Hoe draagt Vanberkel bij aan jouw persoonlijke ambities?
Vanberkel Professionals begeleidt medewerkers vooral met veel plezier. Dat wil niet zeggen dat Vanberkel Professionals het ons gemakkelijk maakt 😊. Ik mag en kan werken aan opdrachten die passen bij mijn ambities. Mijn opdrachten liggen in lijn met mijn talenten, waar mijn kracht ligt en waar ik energie van krijg. Vanberkel Professionals ondersteunt mijn ambities. We worden hier continu uitgedaagd en er wordt in ons geïnvesteerd door middel van allerlei opleidingen, trainingen en cursussen. Niet alleen het doel is relevant maar ook de weg daarnaartoe.

Welke opdrachtgever staat op je wensenlijstje en waarom?
Ik heb geen specifieke opdrachtgever op mijn wensenlijst staan. Wel waardeer ik opdrachtgevers die openstaan voor nieuwe ideeën, innovatie en verbinding. Opdrachtgevers die oprecht een diverse en inclusieve werkomgeving nastreven en promoten.

Ik heb voornamelijk ervaring binnen de Rijksoverheid. Graag zou ik ook opdrachten willen uitvoeren binnen het lokaal bestuur, woningcorporaties en zorg- en onderwijsorganisaties.

Welk kernwaarde van Vanberkel spreekt jou het meest aan en waarom?
“Durven doen”: ik ben een weegschaal en een weegschaal heeft continu behoefte aan harmonie en evenwicht in het leven. Daarvoor maken weegschalen voortdurend afwegingen tussen de voor- en nadelen en bekijken een situatie vanuit alle kanten alvorens tot een oordeel/besluit te komen.

Ik heb gemerkt dat durven doen, wat mij raakt, 100% gaan voor waar ik in geloof, omarmen van tegenslagen en verrassingen en lef hebben van gebaande paden te treden, met mijn intuïtie als kompas, mij een groter gevoel van voldoening geeft. 

Wat betekent de slogan ‘Samenwerken aan ambities’ voor jou?
Een ambitie inspireert en mobiliseert partijen die tegelijkertijd aansluiten bij de doelen/belangen van iedere betrokkene. De slogan ‘Samenwerken aan ambities’ houdt voor mij in wat de partijen wensen/ verwachten dat de samenwerking voor hen oplevert.

Welk natuurlijk talent had je graag willen hebben?
Ik had graag een talenknobbel willen hebben. Het kunnen spreken en begrijpen van verschillende talen opent deuren voor onder andere interculturele en interpersoonlijk communicatie, wat bijdraagt aan gemakkelijker contact maken en begrip opbouwen met mensen van verschillende nationaliteiten en achtergronden. Met deze taalvaardigheden kon ik dan anderen beter helpen, culturele bruggen bouwen en bijdragen aan een meer inclusieve en verbonden wereld.

Wat maakt jou trots?
Trots zijn is voor mij een gevoel en zingeving. Het opbouwen van waardevolle relaties, het tonen van empathie en mededogen en het onderhouden van banden met familie en dierbaren maken mij trots. Als ik positieve impact kan hebben op de levens van mensen ben ik trots dat ik een verschil kan maken.

Wie inspireert jou?
Mijn ouders en mijn kinderen. Zij vormen mijn verleden en mijn toekomst. Twee generaties die veel van elkaar verschillen, maar ook wel voor déjà vu momenten zorgen. Zij inspireren mij, omdat ze verhalen en tradities samenbrengen en voor verbinding zorgen tussen het verleden en de toekomst. Hiermee kan ik lessen trekken voor het heden en probeer ik gebeurtenissen met verwondering tegemoet te treden.

Waar heb je een hekel aan?
Ik ben vooral allergisch voor onrechtvaardigheid en negativiteit. Voor mij werkt onrechtvaardigheid als een rode lap op een stier. Daarnaast hou ik van de positieve aspecten van het leven, waar ik dankbaar voor ben. Omgaan met negatieve mensen die veel klagen en alleen maar in problemen denken is voor mij daarom vaak een uitdaging.

Speel je wel eens vals in spelletjes?
Nee, ik geloof dat eerlijkheid en integriteit belangrijk zijn, zelfs in spelletjes, omdat het gaat om plezier hebben en het respecteren van de regels.

Als je iedereen in de wereld mag kiezen, wie zou je dan uitnodigen om bij je te komen eten?
Ik heb een groot familie die in verschillende landen wonen. Het zou leuk zijn als ik een keer iedereen in één ruimte kon ontvangen om samen gezellig met elkaar te eten. 

Waar droom je van?
Ik droom van het maken van een positieve impact in de wereld.

Wat zou je gaan doen als je een carrière - switch kon maken?
Stel dat ik volledig iets nieuws mocht kiezen, dan zou ik iets in de techniek gaan doen. Met mijn twee linkerhanden, zou dit goed van pas komen.

Een succesverhaal:
Ik verbind mijn persoonlijkheid aan mijn deskundigheid en blijf dichtbij mezelf. Daarnaast kan ik goed omgaan met dilemma’s, spanningsvelden en de variatie tussen mensen. Dit leidt vaak tot uitzonderlijke/bijzondere prestaties en aanstekelijke positieve energie die opdrachtgevers ook waarderen.

Wat is jouw tip aan Vanberkel Professionals?
Aandacht voor balans tussen inhoud en relationele verbinding met medewerkers en opdrachtgevers. Naast inhoudelijke behoeften van medewerkers en opdrachtgevers is het van belang ook interesse te tonen in de gevoelens en ervaringen, empathie te tonen en actief te luisteren om nog een betere verbinding tot stand te brengen.

Lijfspreuk?
“Het is een uitdaging, maar ik geloof dat je het kunt doen.” Je grenzen opzoeken kan spannend en confronterend zijn. Het leert je om niet op te geven en het is een stimulans voor je doorzettingsvermogen. Pas als je het uitprobeert, weet je wat je kunt en daar leer je het meest van.

Wil jij ook als Interim professional werken voor de publieke sector in een organisatie waarin sociale betrokkenheid en ontwikkeling centraal staan? Neem dan contact op met onze Corporate Recruiters Désirée van der Kruk (06 22 91 15 09 / d.vanderkruk@vbprofs.nl) en Ilse Stokman (06 29 48 22 24 / i.stokman@vbprofs.nl).

 

Vond u dit interessant?

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief.

Schrijf u nu in
Deel via