12 juni 2023

Control als helpende schakel tussen politiek en burger

Het is zonder twijfel een van de gevoeligste politieke dossiers: het aardbevingsgebied in Groningen. Als teammanager van de afdeling control kon Rachida Sahin verschil maken bij NCG (Nationaal Coördinator Groningen). Vooral door ruimte te scheppen voor het leed van de burger. ‘Er staat nu een afdeling die kijkt naar wat wél kan en mag.’

Als financial wil ze in haar werk het liefst impact maken, van betekenis zijn, veranderingen doorvoeren. Dat kon Rachida Sahin bij uitstek bij NCG (Nationaal Coördinator Groningen), waar ze via Vanberkel Professionals twee jaar lang werkte als teammanager van de afdeling control. ‘De belangrijkste opdracht van NCG is het versterken van de woningen in het aardbevingsgebied in Groningen die door die aardbevingen niet meer aan de landelijke veiligheidsnormen voldoen. Dit betreft naar verwachting zo’n 13.500 woningen in totaal.’

Spanningsveld tussen wet- en regelgeving en de burger

Als teammanager gaf Rachida sturing aan de controleafdeling, zowel de controllers in het veld als de centrale controllers. De grootste uitdaging bij een crisisorganisatie als NCG is het continue spanningsveld tussen wetten, regels en beleid enerzijds en de burger anderzijds. ‘Als controller is het je taak om kaders en beleid te beoordelen en te toetsen. Passen de besluiten binnen de regels? Maar zeker in zo’n gevoelig dossier is ook de menselijke factor enorm belangrijk. Mijn drijfveer was om niet te verzanden in al die regels en wetten, maar de balans te bewaken tussen de regels en de menselijke maat. Uiteindelijk is beleid ook opgesteld om mensen te helpen, dat moesten we in ons werk voortdurend voor ogen houden.’

Control van politieagent naar businesspartner

Die impact bij NCG heeft Rachida dan ook vooral op dat gebied gemaakt. Al heeft ze ook verschil kunnen maken in het veranderen van de organisatie en de processen. ‘Er wordt bij de NCG nu veel meer vanuit integrale processen gewerkt. Maar veel belangrijker, de rol van control is wezenlijk anders geworden. Eerst was control een soort politieagent, die bepaalde wat allemaal niet kon, niet mocht en niet paste. In de afgelopen jaren is control echter gegroeid naar de rol van meedenkend businesspartner. Een afdeling die meedenkt en adviseert over doelen, die kijkt naar wat wél kan en mag, die ruimte zoekt binnen bestaande kaders.’

Inzetten discretionaire bevoegdheid

En er staat nu dus ook een afdeling die aan de ene kant de politieke opdracht, de verstevigingsoperatie, bewaakt, en aan de andere kant oog heeft voor het leed van de burger. Rachida legt uit hoe ze dat spanningsveld heeft weten te doorbreken: ‘Bijvoorbeeld door vanuit control de algemeen directeur van NCG te wijzen op en adviseren over diens zogeheten discretionaire bevoegdheid. Dat wil zeggen dat de directeur naar eigen inzicht besluiten kan nemen, ook al passen die wellicht niet helemaal in het beleid. Zelf heb ik hiervoor samen met het departement een beleidslijn geschreven, over in welke gevallen die bevoegdheid kan worden gebruikt. En dan op zo’n manier dat de verstevigingsoperatie niet in het geding komt en de burger goed wordt geholpen.’ Ze illustreert dit met een voorbeeld. ‘Er was een huiseigenaar in het aardbevingsgebied van wie de woning moest worden versterkt. Maar hij wilde zijn huis niet uit vanwege de koikarpers die hij in zijn tuin hield. Hij wilde dat we die zouden meeverhuizen. Hoewel dat niet direct in ons beleid paste, is toch besloten om de dieren mee te verhuizen. Op deze manier konden we dit dossier sluiten, met winst voor de verstevigingsoperatie én oog voor de burger.’

Wil jij ook als Interim professional werken voor de publieke sector in een organisatie waarin sociale betrokkenheid en ontwikkeling centraal staan? Neem dan contact op met onze Corporate Recruiters Désirée van der Kruk (06 22 91 15 09 / d.vanderkruk@vbprofs.nl) en Ilse Stokman (06 29 48 22 24 / i.stokman@vbprofs.nl)

Vond u dit interessant?

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief.

Schrijf u nu in
Deel via