14 maart 2023

“Complexe vraagstukken tussen beleid en uitvoering vragen kernachtige, eenvoudige, goed implementeerbare adviezen van de consultant."

Door Femke Lind, consultant bij Vanberkel Professionals.

“Wij worden vaak gevraagd voor financiële adviesopdrachten door veel verschillende opdrachtgevers van de Rijksoverheid. Onze opdrachtgevers weten ons bijvoorbeeld goed te vinden voor vraagstukken op het snijvlak van beleid en uitvoering. We hebben het in Nederland in dat opzicht wel ingewikkeld gemaakt. De rigoureuze scheiding tussen beleid en uitvoering heeft inmiddels op veel plaatsen geleid tot onduidelijkheid en miscommunicatie, en in elk geval tot een steeds grotere complexiteit. Ik ziet dat bij verschillende klanten: er zijn maar weinig medewerkers die nog het geheel kunnen overzien en dat vind ik ook best logisch. Hoe vaak ik niet hoor dat dat uitvoering voor beleidsmakers een ‘black box ‘ is, wat ik ook begrijp als je ziet hoe groot die uitvoeringsorganisaties zijn. Ketenvraagstukken, onduidelijkheid tussen opdrachtgever en opdrachtnemer op diverse onderwerpen; we zien het allemaal voorbijkomen. Vanuit Vanberkel Professionals geven wij bij onze opdrachten in een korte tijd adviezen die in kleine stappen tot verbetering leiden. Immers, een ‘olifant’ kun je niet in een keer opeten, dat gaat in kleine hapjes. Dat vraagt van mij dat ik snel een overzicht heb van de problematiek en daarna het probleem weet te ontrafelen. Ik zie dat vaak als een soort puzzel waar je een oplossing voor zoekt. Complexe vraagstukken vragen mijns inziens niet per se om complexe oplossingen, maar om versimpeling, het teruggaan naar de kern en hulp bij prioritering. Onze kracht ligt in het bij elkaar brengen van mensen en het voeren van het gesprek over de kern, de bedoeling én wat daar het beste bij past. Als consultant is het zo inspirerend om te zien wat er gebeurt als je beleidsmakers en uitvoerders bij elkaar brengt en hen helpt bij het zoeken naar verbetermogelijkheden in de samenwerking en daarmee in het beter begrijpen van elkaars rollen en verantwoordelijkheden. Mooi om daar vervolgens naar te handelen.”

Wilt u als (potentiële) opdrachtgever meer informatie over onze adviesdiensten? Neem contact op met Sebastiaan de Ruiter, directeur, via s.deruiter@vbprofs.nl of +31 (0)6 12 23 00 59.
Interesse in een baan bij Vanberkel Professionals? Neem dan contact op met onze corporate recruiters
Désirée van der Kruk, Ilse Stokman, Corina Minguel, Anke Eikelenboom en/of Hayley de Zwart.
Mailen naar recruitment@vbprofs.nlof je cv insturen via www.werkenbijvbprofs.nl kan ook!

#Financieeladviesopmaat #Resultaatgericht #Overheid #Financieleadviesdiensten #Rijksoverheid #Publiekesector #Strategischadvies #Samenwerkenaanambities #VbProfs

Vond u dit interessant?

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief.

Schrijf u nu in
Deel via