25 oktober 2023

Interview met Susan Derby, Interim Professional Vanberkel Professionals

"Mijn persoonlijke ambitie is om mensen te verbinden op basis van gemeenschappelijke doelen."

Naam: Susan Derby
Leeftijd: 58 jaar
Huidige functie en project: Senior Jurist bij ILT, ministerie van Infrastructuur & Waterstaat

Waarom Vanberkel Professionals?
Vanwege mijn sociaal bewogen karakter ben ik altijd geïnteresseerd in sociaal-maatschappelijke vraagstukken. Deze karaktereigenschappen zie ik terug in Vanberkel Professionals. Zo is er veel persoonlijke aandacht voor de mens, ervaar ik betrokkenheid, voel ik mij gehoord en serieus genomen. De oprechte interesse van mijn collega's en de ondersteuning van mijn fieldmanager Lotty Breugelmans doen mij goed.

Maar er is meer. De onboardingsessies en het talentgericht werken (aan de hand van Clifton Strenghts Finder en I-talent) zijn allemaal nieuwe facetten die mijn kennis en vaardigheden verrijken. Tenslotte draag ik het vrijwilligerswerk via NL Cares een warm hart toe.Geweldig dat ik mij via Vanberkel kan inzetten voor deze goededoelenorganisatie. Allemaal elementen van herkenning die mij enorm aanspreken!  

Mijn opdracht:
Mijn (huidige) opdracht bij ILT is mijn eerste opdracht via Vanberkel Professionals. In de functie van senior jurist bezwaar en beroep schrijf ik beslissingen op bezwaar en verweerschriften over de zogeheten ‘Kiwa zaken’. Dat zijn aanvragen over formele vergunningen en wettelijke bevoegdheden in de transportsector. Jaarlijks verstrekt Kiwa namens de Minister van Infrastructuur en Waterstaat ruim 100.000 vergunningen en bevoegdheden aan natuurlijke personen en bedrijven in de luchtvaart, zeevaart, binnenvaart en het personen- en vrachtvervoer over de weg. Indien de aanvraag wordt afgewezen bestaat de mogelijkheid van bezwaar en beroep op het besluit. Daarnaast bestaat ook de mogelijkheid voor bezwaarde om een hoorzitting aan te vragen. Tijdens de hoorzitting krijgt bezwaarde de gelegenheid om zijn bezwaarschrift mondeling toe te lichten en op eventuele vragen antwoord te geven en/of onduidelijkheden te verhelderen. Ik ben heel blij met deze opdracht!

Hoe draagt Vanberkel bij aan jouw persoonlijke ambities?
Mijn persoonlijke ambitie is om mensen te verbinden op basis van gemeenschappelijke doelen. Vanberkel levert een bijdrage aan de ontwikkeling van mijn top-5 talenten door mij meer bewust te maken van mijn talenten. Hierdoor kan ik deze op de juiste momenten inzetten in mijn functioneren, maar ook in privésituaties.

Welke opdrachtgever staat op je wensenlijstje en waarom?
Ik ambieer elke interessante uitdaging waarbij ik een weloverwogen afweging moet maken in het belang van de mens en de wet- en regelgeving.

Je leukste Vanberkel uitstapje:
De tweedaagse onboarding. Het ontvangst en de kennismaking met de collega's vond ik hartverwarmend.

Welk waarden spreken jou het meest aan en waarom?
Open communicatie, betrouwbaarheid en betrokkenheid zijn (kern)waarden waar ik sowieso voorstander van ben omdat deze bijdragen aan de onderlinge saamhorigheid, het bevorderen van de samenwerking én het behalen van de doelstellingen van de organisatie.

Wat betekent de slogan ‘Samenwerken aan ambities’ voor jou?
Samenwerken aan de persoonlijke ontwikkeling van elk individu en de ontwikkeling van de organisatie in het algemeen.

Welk natuurlijk talent had je graag willen hebben?
Zingen! Ik hou enorm van zingen… maar zingen houdt niet altijd van mij 😉

Wat maakt jou trots?
Ik ben trots op mijn talent om mensen te verbinden en op zoek te gaan naar consensus.

Wie inspireert jou?
(Wijlen) mijn ouders. De levenslessen die zij mij hebben bijgebracht hebben mij gevormd tot de persoon die ik vandaag de dag ben.

Waar heb je een hekel aan?
Onrecht. Daar kan ik zo kwaad van worden, dat ik soms bereid ben om tot het uiterste te gaan met alle gevolgen vandien.

Speel je wel eens vals in spelletjes?
Nee, maar indien nodig dan wel. Als het mij beter uitkomt maar niet ten nadele van een ander.
Dus misschien ook wel eigenlijk.

Ooit een blunder begaan, vertel eens?!
Jazeker, tijdens mijn eerste pleitmoment als pas beëdigde advocaat in een strafzaaken tijdens het bijwonen van mijn eerste conferentie in het Vredespaleis als diplomaat. In beide gevallen beging ik de blunder dat ik mij niet voldoende had ingelezen in de zaak/het onderwerp. Toen ik het woord kreeg heb ik er een zeer onsamenhangend verhaal van gemaakt waar ik zelf -achteraf- schaamrood van werd. Zeker toen mij de vraag werd gesteld of ik mij voldoende had ingelezen in de materie. Deze blunders zullen mij mijn hele leven bijblijven. Elke keer als ik er weer over praat beleef ik het moment opnieuw! Vanaf toen heb ik mezelf beloofd dat ik NOOIT meer onvoorbereid ga, waar dan ook.  

Als je iedereen in de wereld mag kiezen, wie zou je uitnodigen om bij je te komen eten?
Dan zou ik Barack Obama laten aanschuiven.

Waar droom je van?
Een wereld waarin, evenals in Suriname, een synagoge en een tempel vredig naast elkaar zijn gebouwd, zonder dat er rassen sentimenten of uitbarstingen tussen diverse geloven plaatsvinden.

Wat zou je gaan doen als je een carrièreswitch kon maken?
Dan zou ik mediator worden. Inmiddels ben ik gestart met de opleiding mediation. 

Een succesverhaal:
In een conflict over de samenwerking tussen de predikant en de pastorale werker heb ik in de hoedanigheid van bestuursvoorzitter bemiddeld. Het conflict was van dien aard dat er zelfs een mediator was ingeschakeld door het provinciaal bestuur, maar zonder succes. Door dit conflict raakte de kerk verdeeld, partijen zochten hun gelijk bij gemeenteleden en anderen, luisterden niet meer naar elkaar, gemeenteleden trokken partij en bleven weg van de erediensten. Toen er een splitsing in de kerk dreigde te ontstaan heb ik bemiddeld tussen partijen, waarbij ik in overleg met partijen een taakomschrijving heb opgesteld. Partijen hebben elkaar kunnen vinden op het punt van het gemeenschappelijk belang om de onderlinge saamhorigheid van de gemeenteleden te bevorderen en het in stand houden van het kerkgenootschap. Na de beëindiging van de dienstbetrekking van de pastorale werker heb ik een koninklijke onderscheiding voor haar aangevraagd als dank voor haar bijdrage bij de oprichting en groei van onze gemeente. De predikant is nog steeds verbonden aan ons kerkgenootschap.

Wat is jouw tip aan Vanberkel Professionals?
Op de ingeslagen weg doorgaan en blijven luisteren naar de feedback en behoefte van collega's.

Lijfspreuk?
“Uit ervaringen heb ik geleerd dat wie minder praat en veel luistert wijsheid zal vinden”.

Wil jij, net als Susan, als Interim professional Legal werken voor de publieke sector in een organisatie waarin sociale betrokkenheid en ontwikkeling centraal staan? Neem dan contact op met onze Corporate Recruiter Corina Minguel via 06 22 53 95 02  / c.minguel@vbprofs.nl

Vond u dit interessant?

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief.

Schrijf u nu in
Deel via