20 oktober 2023

Bijdragen aan de implementatie van de Tijdelijke Tegemoetkoming Blokaansluitingen (TTB)

“Hier kan ik inhoudelijk betrokken zijn bij beleidskwesties.”

Carla Ruijsbroek (61) is een enthousiaste senior juridisch specialist/adviseur en houdt zich momenteel voornamelijk bezig met een nieuwe regeling: de regeling Tijdelijke Tegemoetkoming Blokaansluitingen (TTB). Dit is een regeling die in het leven is geroepen voor huishoudens met een collectieve warmte- of elektriciteitsaansluiting (blokaansluiting). In Nederland zijn er ongeveer 1,5 miljoen huishoudens met een blokaansluiting, die niet of onvoldoende kunnen profiteren van het prijsplafond voor energie. Carla denkt vooral mee over hoe deze regeling tot uitvoer en navolging wordt gebracht.

Carla heeft al langere tijd ervaring als jurist en houdt van een uitdaging. Ze vindt het vooral boeiend om intensieve, moeilijke opdrachten aan te gaan. ‘Ik ga graag voor een uitdaging waar ik me helemaal in kan vinden en waar ik me voor meer dan 100% in kan zetten. Dankzij Vanberkel Professionals kom ik op heel veel plekken terecht bij de overheid. Zoals nu bij de Belastingdienst in Eindhoven als vaktechnisch adviseur voor de subsidieregeling Tijdelijke Tegemoetkoming Blokaansluiting.’

Wat houdt precies de tijdelijke tegemoetkoming in?

De regeling is bedoeld om huishoudens met een collectieve warmte- of elektriciteitsaansluiting (blokaansluiting) te helpen met de hoge energiekosten in 2023. Deze huishoudens profiteren vaak niet of onvoldoende van het prijsplafond voor energie. De regeling geldt zowel voor zelfstandige wooneenheden, zoals een appartement dat gebruik maakt van collectieve warmte via een Vereniging van Eigenaren (vve), als onzelfstandige wooneenheden, zoals een kamer in een studentenhuis of woonzorginitiatief. De aanvrager, degene die het contract met de energieleverancier heeft afgesloten, verrekent de tegemoetkoming vervolgens met de energiekosten van bewoners. In werkgroepen komen verschillende partijen samen om de uitvoering van de TTB van contouren te voorzien. Voordat de plannen door de politieke Kamers kunnen worden goedgekeurd, moeten ze juridisch correct zijn. ‘Ik speel een rol als vaktechnisch adviseur in verschillende werkgroepen en draag bij aan de juridische aspecten. Ik denk mee over hoe de uitvoering moet worden geregeld nadat de subsidie is toegekend.’

Wat zijn de juridische competenties die je nodig hebt voor deze opdracht?

‘Voor deze opdracht is een juridische achtergrond nodig op hbo- of wo-niveau. Je moet diepgaande kennis hebben van de Algemene wet bestuursrecht (AWB), wat je meestal pas opbouwt na enige tijd werkzaam te zijn in het veld. Om deze taak uit te voeren, is het met name belangrijk dat je de subsidieregeling begrijpt zoals deze wettelijk is vastgelegd. We hebben uiteraard werkwijzen ontwikkeld om ons te helpen, en we denken ook mee over de juridische aspecten van bepaalde processen in deze instructie.’

Wat houdt je rol van vaktechnisch adviseur precies in?

‘Ik ontvang regelmatig vragen van medewerkers en andere instanties, die zich in een situatie bevinden waarin onduidelijkheid bestaat over de vervolgstappen met betrekking tot de regeling. Mijn rol omvat het verstrekken van duidelijke antwoorden op deze vragen, meestal tijdens vergaderingen, fysiek op kantoor of via e-mail. Dit is vaak een intensieve dagtaak, met soms wel vier vergaderingen op een dag, wat behoorlijk uitdagend kan zijn. Daarnaast ben ik ook verantwoordelijk voor het opstellen van officiële adviezen wanneer stakeholders met vragen komen. Dit vereist een zorgvuldige afweging en formulering van het advies, en dit is eveneens een belangrijk onderdeel van mijn werk.’

Wat is uitdagend aan deze opdracht?

‘Ik heb eerder ervaring opgedaan bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Hoewel ik wel ruim ervaring had met bezwaar- en beroepsprocedures, moest ik me nog verdiepen in de specifieke wetgeving zoals de Wet dieren en de Wet diergeneesmiddelen en andere wetgevingen binnen het Ministerie. Deze uitdaging vond ik juist interessant, omdat het motiveert om me volledig te verdiepen in deze wetten en hun toepassingen. Nu ben ik betrokken bij een nieuwe subsidieregeling en werk ik aan beleidsvraagstukken, wat ik ook bijzonder boeiend vind. Dit voegt diepgang toe aan mijn opdracht, omdat ik de kans krijg om inhoudelijk betrokken te zijn bij beleidskwesties. Het is prettig om te merken dat mijn voorstellen serieus worden genomen en dat mijn inbreng wordt gewaardeerd.’

Wil jij ook als Interim professional werken voor de publieke sector in een organisatie waarin sociale betrokkenheid en ontwikkeling centraal staan? Neem dan contact op met onze Corporate Recruiters Désirée van der Kruk (06 22 91 15 09 / d.vanderkruk@vbprofs.nl) en Ilse Stokman (06 29 48 22 24 / i.stokman@vbprofs.nl).

Vond u dit interessant?

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief.

Schrijf u nu in
Deel via