19 september 2023

Nieuwe kansen in Den Haag?

In november mogen we weer naar de stembus en dat merken we nu al goed. Het politieke speelveld verandert, nieuwe kopstukken treden aan, interne partijstrijden worden gestreden. Wie kan de partij-ideologie het best verwoorden, wie is het beste boegbeeld, waar zal ‘de Nederlander’ zijn stem aan geven. Het is momenteel nog veel intern gekissebis, met als doel dat wij straks echt iets te kiezen hebben. En van dat recht moeten we ook allemaal zeker gebruik maken.

Naast de partij-ideologische standpunten is het ook altijd belangrijk om jezelf af te vragen wie er straks het meest verantwoord met onze ‘centen’ omgaat. Wie is het best in staat om het meest optimaal de belastinggelden te besteden. De komende jaren zal dat zeker een uitdaging zijn, omdat, en daar horen we nu al de eerste geluiden over, er flink bezuinigd moet worden om de overheidshuishouding financieel op orde te houden. Er zullen keuzen gemaakt moeten worden, maar de rekening zal ook zeker ergens neergelegd worden. En Anneke van Zanen denkt dat iedereen dan wel weet waar dat zal zijn.

Van Zanen zou het mooi vinden als partijen ook een keer helder aangeven HOE ze denken hun idealen te verwezenlijken. Waar halen ze het geld vandaan, hoe gaan ze het besteden en hoe leggen ze daar verantwoording over af. Dat klinkt natuurlijk als een open deur, want daar hebben we toch begrotingsregels voor in Den Haag. Ja dat is zo, maar toch zijn er vele varianten waarin men dit kan doen. Gaan we ons op een meer bedrijfseconomische manier verantwoorden (via een baten/lasten stelsel), gaan we gelden als subsidies verstrekken en welke voorwaarden verbinden we hier dan aan of houden we alles bij het oude en blijven we een kasstelsel hanteren om ons te verantwoorden?

Van Zanen denkt dat deze vragen niet altijd als eerste opkomen als er nieuw beleid wordt gemaakt. Wellicht ook logisch, want dat start met idealen, met dromen die men graag gerealiseerd ziet. Maar als de idealen benoemd zijn, is het zaak om heel snel te beseffen dat de gelden die je hieraan besteed ook verantwoord moeten worden. Het is tenslotte ‘ons’ belastinggeld dat uitgegeven wordt. Wat Van Zanen betreft mag daar meer aandacht aan worden besteed, want het is mooi om idealen te hebben. Maar het is nog fijner als we weten wat die kosten zijn en wie daar (financieel) voor opdraait.

Met nieuwe gezichten in de Haagse arena zou het ook mooi zijn als er ook op dit punt vernieuwing optreedt. Laat helder zien hoe je het gaat doen en zorg ervoor dat de ministeries en uitvoerende diensten voorbereid zijn om dat te verwezenlijken. Met de toenemende technologie en de toenemende verwevenheid van sectoren en activiteiten zal het een hele uitdaging zijn, maar het is wel dé sleutel om het daadwerkelijk te laten slagen. Durf te investeren in de mensen en de organisaties om dit te verwezenlijken. Met heldere keuzes, goed voorbereide/opgeleide ministeries en aandacht voor de uitvoering zullen de idealen dan ook werkelijkheid kunnen worden. En dat willen we allemaal!

Wil jij ook als Interim professional werken voor de publieke sector in een organisatie waarin sociale betrokkenheid en ontwikkeling centraal staan? Neem dan contact op met onze Corporate Recruiters Désirée van der Kruk (06 22 91 15 09 / d.vanderkruk@vbprofs.nl) en Ilse Stokman (06 29 48 22 24 / i.stokman@vbprofs.nl).

Vond u dit interessant?

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief.

Schrijf u nu in
Deel via