De controller zit in het spanningsveld tussen verandering en control