Lokaal Bestuur

Lokale overheden in Nederland staan – ook internationaal gezien – op een kwalitatief hoog niveau. Als sparringpartner houden we ze scherp.

Lokale overheden zijn na het Rijk de volgende bestuurslagen in het Nederlandse Staatsbestel, zij staan direct in contact met de inwoners van Nederland. Het lokaal bestuur bestaat uit een grote hoeveelheid organisaties, onder andere uit: Gemeenten, Provincies, Gemeenschappelijke Regelingen, Waterschappen, Veiligheidsregio’s en Omgevingsdiensten. Zij voeren taken uit die direct van belang zijn voor de inwoners. Het gaat hierbij om de verantwoordelijkheid voor maatschappelijke opgaven of het nu gaat om de uitvoering van landelijk- of gemeentelijk beleid. Denk hierbij aan zaken als: Jeugdhulp, Stadsontwikkeling, Afvalinzameling, Welzijn, Arbeidsparticipatie, Duurzaamheid, Belastingheffing, Opvang van vluchtelingen en Openbare orde en Veiligheid. Om deze taken efficiënt en effectief uit te kunnen voeren, hebben ze beschikking nodig over de juiste kennis, data, expertise en informatie. Aangezien het gaat om een enorme hoeveelheid van beleidsvelden is dit niet altijd even gemakkelijk.

Medewerkers van lokale overheden in Nederland zijn goed opgeleid en leveren prima producten en diensten. Managers en bestuurders zijn op de hoogte van de laatste management- en verbeteringsstrategieën. Zij zijn niet op zoek naar een advies-of interim-bureau (oude stijl), maar zoeken een sparringpartner met een brede visie op bedrijfsvoering, beleid, uitvoering en implementatiekracht. Eén die hun organisatie naar een hoger niveau tilt. Vanberkel Professionals is zo’n partner voor u, die de vele opgaven waar lokale overheden nu voor staan kent en begrijpt of het nu gaat om:

  • Transitie in het sociaal domein, de (financiële) vertaling, sturing en beheersing van de zorgtaken;
  • Inrichten en verbeteren van samenwerkingsorganisaties (regionaal of in de keten), zoals gemeenschappelijke regelingen op het gebied van de bedrijfsvoering;
  • Verbeteren van processen door te vereenvoudigen, met aandacht voor zowel de instrumentele- als de gedragszijde van procesverbetering volgens de Lean Principes;
  • Realiseren van integrale sturing en beheersing door het integreren van de beleids- met de financiële planning- en controlcyclus;
  • Effectief maken van risicomanagement voor management en bestuurders;
  • De juiste persoon op de juiste plek inzetten, waaronder het invullen van tijdelijke functies als interim-manager of professional.

Dit doen wij met onze specifieke expertise, door te investeren in onze professionals en onze opdrachtgevers, door te investeren in kennisborging en kennisdeling. Bij dat laatste kunt u denken aan het organiseren van (gratis) trainingen, updates/expert sessies, artikelen en publicaties, het deelnemen aan aansprekende congressen en het uitwisselen van kennis binnen de eigen organisatie.

Wij hebben de wil, het enthousiasme en de creativiteit om verbeteringssituaties samen met u succesvol te doorlopen en af te ronden.

Deel via

Contact

Voor meer informatie neemt u contact op met:

Harold Heitink

Business Manager

Martijn Coppens

Business Manager