Rijksoverheid

Het kabinet wil de verworvenheden van Nederland overeind houden en dat heeft veel gevolgen voor u als Rijksoverheid. Wij helpen u graag.

Nederland ontwikkelde na de Tweede Wereldoorlog een goed functionerende rechtstaat en een economie die banen oplevert met geld voor publieke voorzieningen als zorg, sociale zekerheid, wegen en onderwijs.

Door het huidige kabinets- en Europees beleid zijn het bewogen tijden voor de Rijksoverheid. Begrotingsvoorschriften van de Europese Commissie en de ontwikkeling van de economie zorgen voor extra uitdagingen. Daarnaast is de term compacte rijksdienst een actueel thema. De overheveling van taken en budgetten naar lagere overheden en betere samenwerking van ministeries door de centralisatie van de bedrijfsvoering zijn belangrijke ontwikkelingen. Rode draad hierbij is taken en verantwoordelijkheden daar te leggen waar je ze het meest efficiënt en effectief kunt uitvoeren.

Vanberkel Professionals geldt al jaren als specialist in de vraagstukken van de Rijksoverheid. Zo ondersteunt Vanberkel Professionals u op het gebied van wet- en regelgeving, procesveranderingen, procesinrichting of capaciteit. Ook helpen wij u graag met de laatste ontwikkelingen op het gebied van veiligheid, subsidie ​​en vereenvoudiging binnen de Rijksoverheid.

Vanberkel Professionals onderscheidt zich door haar excellente dienstverlening met deskundige, betrouwbare en integere financiële en juridische professionals die gespecialiseerd zijn in de Rijksoverheid. Samen realiseren we praktische oplossingen en benutten we kansen. Dit is onze toegevoegde waarde. Op fiscaal, juridisch en en IT-audit-terrein werken wij met vaste, hooggekwalificeerde partners. Dankzij onze efficiënt ingerichte organisatie en lage overhead bieden wij een concurrerende prijs.

Globaal is onze dienstverlening als volgt in te delen:

 • Inzetten van interim-professionals;
 • Uitbesteden grotere juridische klussen op het gebied van bezwaar of Woo;
 • Leveren van specialistisch juridisch advies op beleidsniveau of wetgevingsniveau;
 • Leveren van specialistische juridische kennis op het gebied van privacy wetgeving / staatsteun / subsidies;
 • Ondersteuning van juridische  afdelingen bij achterstanden binnen het bestuursrecht;
 • Ondersteuning accountantscontrole van de ministeriele jaarverslagen (wettelijke taak);
 • Ondersteuning subsidie-audit (o.a. Auditautoriteiten en beheersautoriteiten);
 • Ondersteuning met verbijzonderde interne controle / Business control bij ministeries, uitvoeringsorganisaties en ZBO's van de Rijksoverheid;
 • Inzetten van interim-managers in (financiële) bedrijfsvoeringsfuncties/juridische afdelingen;
 • Leveren van specialistische kennis (bijvoorbeeld specialisten aan Transitie Autoriteit Jeugdzorg);
 • Ondersteuning IT-audit support;
 • Advies over besturing, beheersing en informatievoorziening bij Ministeries, uitvoeringsorganisaties en ZBO's van de Rijksoverheid;
 • Planning & controle(-cyclus);
 • Business controlling;
 • Risicomanagement (processen);
 • Opstellen van procesbeschrijvingen (AO/IB);
 • Financiële- en inkoopfunctie en processen;
 • Onderzoek bij Ministeries, uitvoeringsorganisaties en ZBO's van de Rijksoverheid;
 • Doorlichten van begrotingen en financiële positie;
 • Kosten- en kostprijsonderzoek;
 • Risicosignalerende audits en audits naar beleidsvorming en -uitvoering, beheer- of bedrijfsvoering en audits naar (grote) projecten;
 • Uitvoeren eerstelijns controles bij overheidsinstanties.
Deel via

Contact

Voor meer informatie neemt u contact op met:

Koen Vinke

Business Manager

Chieneke Koopman

Business Manager Juridisch

Edna Mujkanovic

Business Manager

Wijnanda van Wijk

Business Manager

Dennis de Cauwer

Business Manager