Wonen

Een goede en betaalbare woning is een eerste levensbehoefte.

Woningcorporaties zorgen ervoor dat dit voor zoveel mogelijk mensen bereikbaar is. Zeker in tijden van krapte op de woningmarkt, waarbij de huizenprijzen alleen maar stijgen, is dit een belangrijke taak. Woningcorporaties staan momenteel voor veel uitdagingen: enerzijds de grote investeringen in duurzaamheid en nieuwbouw en anderzijds het betaalbaar houden van de woningen. Daarbovenop komen nog de steeds complexer wordende regelgeving en verantwoordingseisen. De overheid stelt steeds hogere eisen aan de transparantie en de kwaliteit van de processen en het financiële management van uw organisatie. Vanberkel Professionals ondersteunt u hierin zodat u uw eigen capaciteit zoveel mogelijk op de kerntaken kunt inzetten.

Waarom Vanberkel Professionals?

Onze missie bij Vanberkel Professionals is om (de uitvoering van) de werkzaamheden van onze opdrachtgevers verder te professionaliseren. Wij ondersteunen u graag bij complexe vraagstukken of het leveren van tijdelijke, extra personele ondersteuning. Hierbij streven wij er altijd naar om u als opdrachtgever iets extra’s te bieden en te verrassen, bijvoorbeeld met nieuwe inzichten of methodes. Vanwege de geringe overhead kan Vanberkel Professionals dit doen tegen scherpe uurtarieven. Betaalbaarheid is ook bij ons een belangrijk goed.

Binnen het snel groeiende Vanberkel Professionals is het team Wonen een hechte groep met een brede kennis en ruime ervaring binnen de woningcorporatiesector. Door de kleinschaligheid hebben wij korte lijnen met elkaar en kunnen wij snel en eenvoudig een beroep doen op de kennis en ervaring binnen het team. Wij hebben een platte organisatiestructuur en de professionals die bij u een opdracht uitvoeren zijn veelal ook beslissingsbevoegd. Wij werken samen aan ambities, zowel binnen ons eigen team als met u als opdrachtgever.

Vanberkel Professionals is een echte netwerkorganisatie. Wij hebben een groot netwerk aan ervaren ZZP’ers. Dit vergroot onze slagkracht en maakt ons flexibel qua inzetbaarheid. Ook zijn wij nauw verbonden aan de brancheorganisaties. Hierdoor kunnen we de ontwikkelingen in de markt op korte afstand volgen en waarborgen we dat de kennis van onze professionals altijd up-to-date is. Daarnaast beschikt Vanberkel Professionals over de Vanberkel Academy, hiermee verzorgen wij trainingen over diverse onderwerpen toegespitst op uw behoefte.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Onze dienstverlening bestaat uit interim opdrachten en adviesopdrachten. Heeft uw organisatie een vraagstuk dat u graag onderzocht wilt hebben of wenst u optimalisatie van een bepaald proces? Wij helpen u hier graag bij. 

U kunt ons bijvoorbeeld inschakelen voor het:

  • Ondersteunen van financiën en bedrijfsvoering;
  • Begeleiden van cultuur-en verandertrajecten binnen uw organisatie;
  • Realiseren van audit readyness (dossiervorming van de jaarrekening);
  • Ondersteunen bij de implementatie van (ERP)trajecten;
  • Organiseren van trainingen en opleidingen;
  • Optimaliseren van uw fiscale positie;
  • Optimaliseren van uw data en informatie;
  • Verder in control brengen van uw organisatie;
  • Ondersteunen financiën en bedrijfsvoering.

 undefined

Download hier onze flyer.

Deel via

Contact

Voor meer informatie neemt u contact op met:

Jurgen Fransen

Business Manager

Harold Heitink

Business Manager